Misija

 • Rūpintis akademinės bendruomenės narių dvasiniais poreikiais bei padėti jiems susitikti su Kristumi.

Vizija

 • Būti kartu per atvirą ir akademišką (tarpdisciplininį) dialogą, išsaugant ir gerbiant kiekvieno identitetą.
 • Kalbėti apie Dievą mokslinėje, akademinėje perspektyvoje, taip atveriant galimybes naujai ir giliau pažinti Kristų.
 • Kviesti akademinę bendruomenę švęsti tikėjimą ir išpažinti jį pagal Bažnyčios tradiciją.
 • Pasiūlyti konkrečius būdus asmeniškam krikščioniškam ryžtingumui ir atsakomybei brandinti.
 • Drąsinti studentus brandžiai draugystei, priimant kiekvieną tokį, koks jis yra.
 • Padėti studentams atpažinti ir priimti savo pašaukimą.

Veiklos sritys

 • Liturgijos šventimas ir bendra malda
 • Švento Rašto skaitymas
 • Sielovados stotelės (bendrabučiai, koplyčia ir t. t.)
 • Bendradarbiavimas su studentų atstovybe ir kitomis universiteto organizacijomis
 • Studentų ir darbuotojų dvasinis palydėjimas
 • Piligriminės kelionės

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/VDU-Akademin%C4%97-sielovada-196325583803555/

http://www.vdu.lt/lt/laisvalaikis/akademiniai-ir-studentu-klubai/akademine-sielovada/