Apie mus

MISIJA

Unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims dirbantiems su jaunimu

VIZIJA

  1. Parapijų jaunimas: aktyvus, ugdomas, evangelizuojantis;
  2. Dekanatų centrai: veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą/paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams;
  3. Jaunimo centras: patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu;
  4. Centras, kuris rūpinasi jaunimo darbuotojų (tikybos mokytojų, katechetų, jaunimo vadovų) profesiniu bei dvasiniu augimu;
  5. Centras, kuris rūpinasi bendra Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija;

Komanda

Agnė Grigaitytė

vadovė

Kodėl esu dėkinga Bažnyčiai? Nes ji pastebėjo mano talentus ir jau 10 metų su džiaugsmu dovanoju laiką jaunimui ir evangelizacijai. Dirbant KAJC kasdien praverčia psichologijos ir religijos pedagogikos mokslų žinios.

Andrius Kilius

projektų vadovas

Andrius

Monika Žydeliūnaitė

projektų koordinatorė
I dekanato jaunimo centro vadovė

Jau nuo 2014 metų ne pagal pasaulį, bet pagal širdį keliauju. Profesija – lietuvių kalbos filologė, literatūrologė. Darbo sritis – vaikų ir jaunimo pastoracija.

Kun. Liutauras Vilėniškis

kapelionas

C

Liutauras