Apie mus

MISIJA

Unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims dirbantiems su jaunimu

VIZIJA

  1. Parapijų jaunimas: aktyvus, ugdomas, evangelizuojantis;
  2. Dekanatų centrai: veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą/paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams;
  3. Jaunimo centras: patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu;
  4. Centras, kuris rūpinasi jaunimo darbuotojų (tikybos mokytojų, katechetų, jaunimo vadovų) profesiniu bei dvasiniu augimu;
  5. Centras, kuris rūpinasi bendra Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija;

Komanda

Andrius Kilius

vadovas

Monika Žydeliūnaitė

dekanatų ir parapijų jaunimo sielovados koordinatorė

Marija Simutytė

programų koordinatorė

Kun. Eligijus Žakys

kapelionas