Apie mus

MISIJA

Unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims dirbantiems su jaunimu

VIZIJA

  1. Parapijų jaunimas: aktyvus, ugdomas, evangelizuojantis;
  2. Dekanatų centrai: veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą/paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams;
  3. Jaunimo centras: patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu;
  4. Centras, kuris rūpinasi jaunimo darbuotojų (tikybos mokytojų, katechetų, jaunimo vadovų) profesiniu bei dvasiniu augimu;
  5. Centras, kuris rūpinasi bendra Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija;

Komanda

Agnė Grigaitytė
Vadovė

Esu dėkinga Bažnyčiai, nes ji pastebėjo mano talentus ir jau 10 metų su džiaugsmu dovanoju laiką jaunimui ir evangelizacijai. Dirbant KAJC kasdien praverčia psichologijos ir religijos pedagogikos mokslų žinios.

Jonė Rimavičiūtė
Programų koordinatorė

Esu reabilitacijos mokslus baigusi muzikantė, kurios troškimas kuo daugiau prisidėti prie kitų gėrio ir jį kurti. Tai bandau daryti įvairiausiais būdais, o vienas jų mano manymu yra darbas Kauno Arkivyskupijos jaunimo centre.

Monika Žydeliūnaitė
Programų koordinatorė
Kauno I-o dekanato jaunimo vadovė
Andrius Kilius
Projektų vadovas
Tomas Jakštas
Programų koordinatorius
Agnė Baltulionytė
Lytiškumo ugdymo programos „Esi vertas daugiau“ koordinatorė
Kun. Liutauras Vilėniškis
Kapelionas