Apie mus

MISIJA

Unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims dirbantiems su jaunimu

VIZIJA

  1. Parapijų jaunimas: aktyvus, ugdomas, evangelizuojantis;
  2. Dekanatų centrai: veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą/paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams;
  3. Jaunimo centras: patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu;
  4. Centras, kuris rūpinasi jaunimo darbuotojų (tikybos mokytojų, katechetų, jaunimo vadovų) profesiniu bei dvasiniu augimu;
  5. Centras, kuris rūpinasi bendra Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija;

Komanda

Agnė Grigaitytė
Vadovė

Esu dėkinga Bažnyčiai, nes ji pastebėjo mano talentus ir jau 10 metų su džiaugsmu dovanoju laiką jaunimui ir evangelizacijai. Dirbant KAJC kasdien praverčia psichologijos ir religijos pedagogikos mokslų žinios.

Jonė Rimavičiūtė
Programų koordinatorė

Esu reabilitacijos mokslus baigusi muzikantė, kurios troškimas kuo daugiau prisidėti prie kitų gėrio ir jį kurti. Tai bandau daryti įvairiausiais būdais, o vienas jų mano manymu yra darbas Kauno Arkivyskupijos jaunimo centre.

Kristina Bajarūnaitė
Programų koordinatorė

Esu baigusi muzikos gimnaziją, o vėliau teisės ir valstybės sienos apsaugos studijas. Dažnai pasvajodavau apie darbą Bažnyčioje ir šeimotyros studijų pabaigoje Dievas išpildė šią mano svajonę.

Linas Nazarenka
Grafikos dizaineris

Darbas Bažnyčioje leido man atrasti savo talentus. Kūryba mane skatina vis tobulėti ir plėsti savo galimybes.

Kun. Emilis Vasiliauskas
Kapelionas

Iš Dievo malonės esu kunigas ir džiaugiuosi, kad galiu būti Viešpaties reikaluose tarnaudamas Kauno arkivyskupijos jaunimo centre.