Lytiškumo ugdymas

Lytiškumo ugdymo programa „Esi vertas daugiau“

Ši jaunimo tarpe gimusi iniciatyva gyvuoja penkis metus.

Pagrindinės vykdomos veiklos: lytiškumo ugdymo susitikimų vedimas Lietuvos mokyklose, rekolekcijų organizavimas Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems jaunuoliams, merginų ir vaikinų savaitgaliai „Kitoks laikas“.

Pagrindinės temos, kurios sudaro susitikimų turinį: „Žmogus – tikslas, o ne priemonė“, „Skirtingi, tačiau vienodai vertingi“, „Tikra meilė laukia“.

Pravesti pamokas mokyklose visoje Lietuvoje kviečia mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai.

2016 metais „Esi vertas daugiau“ iniciatyva gavo Gyvybės apdovanojimą „Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę“.

Norėdami pasikviesti lektorius pravesti paskaitų lytiškumo ugdymo temomis skambinkite telefonu:
86 87 98265

Šiuo metu aplankyta:
90 mokyklų 100
4600 mokinių 100
SUSITIKIMŲ TURINYS PAREMTAS:
Susitikimų turinys paremtas:
 • Katalikiškomis lytiškumo ugdymo gairėmis (Vytauto Didžiojo universiteto leidykla),
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa (ŠMM patvirtina 2016 m.).
PROGRAMOS TURINYS:
Programos turinys:

I. Susitikimas: „Žmogus – tikslas, o ne priemonė“.

TIKSLAS: atskleisti asmens nelygstamos vertės ir orumo sampratą.

UŽDAVINIAI:

 • įvardinti asmens išskirtinumą – protą ir laisvą valią;
 • atskleisti kiekvieno asmens unikalumą;
 • kritiškai vertinti kultūros ir kitų išorinių subjektų/objektų įtaką lytiškumo raiškai;
 • pabrėžti žmogaus gyvybės vertę.

METODAI: filmas „Nėra rankų, nėra kojų – nėra problemų“, „etikečių klijavimas“; diskusija.

II. Susitikimas: „Skirtingi, tačiau vienodai vertingi“ (paskaita vedama vaikinams ir merginoms atskirai).

TIKSLAS: apibūdinti lyčių skirtingumo ir papildomumo prasmę.

UŽDAVINIAI:

 • supažindinti su vyrų ir moterų fiziologiniais, psichologiniais ir dvasiniais skirtumais;
 • apibūdinti lytiškumo, sampratą;
 • aptarti lyčių vaidmenis ir vyraujančius stereotipus.

METODAI: diskusija grupelėse, trumpas filmas apie lyčių skirtumus, nuotraukų rodymas, kaspinėlių dovanojimas merginoms.

III. Susitikimas: „Tikra meilė laukia“.

TIKSLAS: atskleisti meilės kaip principo, pagal kurį žmonės turi derinti savo elgesį, idėją.

UŽDAVINIAI:

 • parodyti susižavėjimo, įsimylėjimo, ir meilės skirtumus;
 • pristatyti tikrąją meilės sampratą, paneigiant egzistuojančius mitus;
 • apibūdinti atsakingos lytinės elgsenos bruožus;
 • aptarti neatsakingos lytinės elgsenos pasekmes;
 • aptarti tarpasmeninius santykius, kurie sudarytų prielaidas brandžiai draugystei ir meilei;

METODAI: kortelės apie meilę ir įsimylėjimą, gėlės žiedas (merginoms); saldainių mainai (vaikinams), pokalbis.

PROGRAMOS UGDOMOJI IR PREVENCINĖ PASKIRTIS:
Programos ugdomoji ir prevencinė paskirtis:
 • ugdyti brandžią ir dorovingą asmenybę:
  – gerbiančią žmogaus gyvybę nuo pradėjimo momento;
  – gebančią kurti brandžius tarpasmeninius santykius;
  – puoselėjančią lytinę sveikatą;
  – pajėgią pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai.
 • vykdyti ankstyvų lytinių santykių ir su jais susijusių problemų prevenciją.

Tikslinė grupė: 8 – 12 klasių moksleiviai.

Susitikimų metu kuriama draugiška, atvira diskusijoms aplinka.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE:
Programos įgyvendinimas mokykloje:
 • Galimi programos vedimo variantai:
  – 3 susitikimai po 45 min.
  – 2 susitikimai po 1,5 val.
  – 1 susitikimas 1,5 val.
 •  Dalyvių skaičius vedant mišriai grupei – iki 40 moksleivių;
 •  Dalyvių skaičius vedant atskiroms merginų/vaikinų grupėms – iki 25.
 •  Vieno vizito  metu galime pravesti tris susitikimus skirtingoms grupėms moksleivių.
 •  Reikalingos priemonės:
  – kabinetas arba salė (vedant II susitikimą – dvi atskiros patalpos merginų ir vaikinų grupėms);
  – projektorius, garso kolonėlės.
 • Programą vedą 3-4 savanorių komanda.

Lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems

Nuo 2016 metų moksleiviams besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui Kauno arkivyskupijoje yra organizuojamos rekolekcijos „Skirtingi, bet vienodai vertingi“. Jaunimui pritaikyta kalba ir būdais paliečiamos temos: draugystė, meilė, santuoka, šeima, katalikiška lytiškumo samprata. Jas organizuoja jaunimo centro komanda kartu su savanoriais. Rekolekcijos vyksta vasario – gegužės mėnesių šeštadieniais.
Programoje numatyti atskiri užsiėmimai berniukams ir mergaitėms, bendros paskaitos „Žmogus – tikslas, o ne priemonė“, „Už gyvybę“, poros liudijimas, Šv. Mišios, pietų ir arbatos pertraukos.

Norėdami užregistruoti sutvirtinamųjų grupę skambinkite telefonu:
86 87 98265

Šiuo metu sutvirtinamųjų skaičius:
1028 žmonės 100