Renginiai

Šventosios Mišios, adoracija, išpažintys, dvasiniai pokalbiai

Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį jaunimo centre visi kviečiami kartu švęsti Šventąsias Mišias, pabūti artumoje su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente bei atlikti išpažintį ar dvasinį pokalbį. Nemažas būrys jaunimo reguliariai ateina atlikti išpažintį, pasikalbėti apie naujas KAJC iniciatyvas, susipažinti su naujais žmonėmis, smagiai praleisti vakarą kartu. Beje, išpažinties ar dvasinio pokalbio jaunimas gali ateiti ir kiekvieną trečiadienį, kapelionas jaunimo centre jaunimo laukia trečiadieniais 16-18 val.
Taip pat nuo 17 val. jaunimas meldžiasi rožinį.

Jaunimas meldžiasi Rožinį

Kiekvieną trečiadienį su jaunimu 17 val. meldžiamės Rožinį Popiežiaus, Kauno arkivyskupo ir atėjusio jaunimo intencijomis.

Alfa kursas (17-35 m.)

Jau daugiau nei dešimtmetį jaunimo centras organizuoja Alfą kursą, skirtą studentams. Kursas yra puikus būdas į Kauną atvykusiems pirmakursiams įsijungti Bažnyčios gyvenimą, susirasti bendraminčių, susipažinti su krikščioniškais renginiais. Po kurso dalyviai yra kviečiami atrasti savo parapiją ir joje įsipareigoti, jungtis į kitas bendruomenes, programas pagal jo domėjimosi kryptį arba likti savanoriauti jaunimo centre.

Alfą kursą praėjo:
511 žmonių 100

Šlovinimo vakarai

Kartą per mėnesį, ketvirtadieniais 19.00 – 21.30 val. kviečiame visus norinčius jungtis į maldą su giesme.
Vakaro metu vyksta Švč. Sakramento adoracija, užtarimo malda,
yra galimybė švęsti Sutaikinimo sakramentą arba pasikalbėti su kunigu ar seserimi vienuole.

Jaunimo susitikimų diena

Renginys, skirtas jaunimui nuo 13 metų. Tai evangelizacinis ugdomojo pobūdžio renginys, kurio pagrindinis tikslas padėti jaunimui SUSITIKTI – Dievą, kitą, save. Pirmoje renginio dalyje paskaitos, užsiėmimai, šlovinimas, žaidimai, Šventosios Mišios; vakarinėje dalyje šokiai ir linksmybės naktiniame klube arba kitokioje erdvėje. Jau įvyko šešios Susitikimų dienos, į jas atvyksta virš 500 žmonių ne tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir iš visos Lietuvos.

Jaunimo diena Šiluvoje

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį Kauno arkivyskupija iškilmingai švenčia Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus (Šilines), kurių metu minima ir jaunimo diena. Jaunimo centras savo sezoną kasmet pradeda būtent šia nuostabia jaunimo švente ir kasmet jaunimui stengiasi pasiūlyti naujus būdus kaip švęsti šią šventę Šiluvoje. Iškilmės proga vyksta įvairaus atstumo piligriminiai žygiai į Šiluvą, išskirtinė naktinė ir dieninė programa, koncertai, sporto žaidynės, paskaitos, bendrystė su kitais jaunais žmonėmis ir žinoma Dievu maldoje, giesmėje ar atliekant išpažintį.

Evangelizacija „Šviesa naktyje“

Tai vienas iš evangelizacijos metodų skirtas plačiajai visuomenei. Miesto renginių metu (pavasarį – miesto dienų metu, rudenį – rudens gėrybių mugės) norisi atverti Bažnyčios duris miestiečiams ir priminti jiems, kad jie yra laukiami Gailestingojo Dievo. Evangelizacija paremta apmokytų savanorių tarnyste, todėl prieš ją visiems norintiems savanoriauti organizuojame mokymus.

Teminiai vakarai

Jau tradicija tapę KAJC vakarai Jūsų laukia kartą per mėnesį, antradieniais. Kam jie skirti? Kiekvienam! Ką per juos veikiame? Šios veiklos tiks kiekvienam! Nuo talentų vakaro ir orientacinių varžybų iki trankios liaudiškų šokių vakaronės , užgavėnių šventės ir ramaus bei labai jaukaus kūrybos vakaro. O svarbiausia – tai bendrystės laikas, kuriuo galime dalintis vienas su kitu.

Diskusijų vakarai „Gilyn“

Tai paskaitų ciklas norintiems pagilinti žinias apie Bažnyčios mokymą. Paskaitų metu įvairūs lektoriai dalinasi savo žiniomis bei patirtimi, kelia klausimus ir diskutuoja su klausytojais. Tai puikus būdas sužinoti daugiau apie Bažnyčią, gilintis į įvairias aktualias temas, kelti klausimus bei gauti atsakymus į juos. Jau pats diskusijų vakarų pavadinimas padeda suprasti, kad paskaitų metu nebus pilstoma „iš tuščio į kiaurą“.
„Gilyn“  – paskaitų ciklas žmogui, kuris yra smalsus ir ieškantis.