Kauno kunigų seminarija – katalikų dvasininkus rengianti aukštoji mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto padalinys. Seminarija įsikūrusi Kauno senamiestyje, A. Jakšto g. 1.

Teikia bakalauro, magistro, licenciato ir daktaro laipsnius. Studijos pradedamos vienų metų parengiamuoju kursu, po to 5 metus studijuojama VDU Katalikų teologijos fakultete: 2 metus – bendrauniversitetiniai ir filosofijos, 3 metus – teologijos ir kiti papildomi dalykai. Įgijus bakalauro laipsnį, dar vieną semestrą studijuojami spec. pastoraciniai dalykai ir pasirengiama kunigystės šventimams. Siekiantieji magistro ar daktaro laipsnio studijas tęsia VDU Katalikų teologijos fakultete.

Daugiau informacijos:
http://www.kks.lcn.lt/

https://www.facebook.com/Kauno.kunigu.seminarija/