Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau’18“

Vasaros stovykla Esi vertas daugiau’18

Birželio 18 – 23 dienomis Kauno arkivyskupijos jaunimo centras pakvietė 13 – 18 metų jaunimą į vasaros stovyklą “Esi vertas daugiau”. Stovykla tradiciškai vyko miškais apsuptoje Zalensų sodyboje prie Dubysos. Šiais metais į stovyklą atvyko jaunuoliai iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Stovyklautojais rūpinosi gausus jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino Kauno I – ojo, II – ojo ir Raseinių dekanatų kunigai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Edgaras Versockis, Mantas Jakštas ir Gediminas Kasperavičius, Lietuvos kariuomenės kariai, šlovintojai Radvilė Žalaitė ir Martynas Jokšas, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.

Šiais metais laukiant Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą stovyklos tema „Jūs žemės druska. Jūs pasaulio šviesa.“ (Mt 5, 13-14) drąsino sekti paskui Jėzų ir būti Jo mokiniais, o kiekviena iš aštuonių grupelių turėjo po savo popiežių globėją. Tad dalyviai artimiau susipažino su popiežiais šv. Petru, šv. Jonu Pauliumi II, šv. Jonu XXIII, šv. Grigaliumi Didžiuoju, pal. Pauliumi VI, pal. Pijumi IX, Benediktu XVI ir Leonu XIII.

Stovyklą atidarėme Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, jose dalyvavo ir stovyklautojų artimieji. Stovyklos tikslas ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir jaunimo santykį su Dievu, artimu bei geriau pažinti save pačius. Tad dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Viešpačiu Šv. Mišių, adoracijos, užtarimo maldos metu, švęsti sutaikinimo sakramentą, išmokti melstis įvairias litanijas rytais, o vakarais kartu išgyventi Taize bendruomeninės maldos patirtį.

Programoje sulaukėme svečių, per kurių liudijimus ir mokymus daugiau sužinojome apie Dievą ir Jo veikimą mūsų gyvenimuose. Kun. Erastas Murauskas dalinosi savo įžvalgomis apie pasaulį „be druskos ir šviesos“ – kuriame trūksta žmonių santykio su Dievu, o policininkas Dalius Mackela liudijo apie savo asmenines ir profesines patirtis. Br. Mykolo OFM Cap mokymas padėjo pažinti, kad Jėzus yra tikroji pasaulio Šviesa. Dalyviai išgirdo kun. Emilio Vasiliausko pasidalinimą apie tai, kaip galime būti prisijungę prie Šviesos šaltinio per maldą ir sakramentus. Kun. Vincentas Lizdenis ir Ieva Šiugždinienė dalinosi mintimis ir asmeniniais liudijimais apie pašaukimus kaip unikalius būdus būti Jėzaus mokiniais, o Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė kartu su evangelizacine komanda pristatė Popiežių Pranciškų ir jo nešamą vilties ir vienybės žinią visai Bažnyčiai.

Siekiant sukurti saugią ir atsiskleisti skatinančią aplinką stovyklos dalyviams daug dėmesio buvo skiriama pokalbiams mažose grupelėse, kuriose buvo aptariami aktualūs klausimai, susiję su tos dienos temomis, taip pat vyko daug komandinių užduočių, leidžiančių užmegzti draugišką ryšį su bendraminčiais.

Kiekviena diena buvo gausi ne tik malda, mokymais ir pasidalinimais, bet ir praturtinta kūrybinėmis, sportinėmis, meninėmis veiklomis. Dalyviai išbandė įvairius teminius užsiėmimus, džiaugsmingai dalinosi savo talentais „Talentų vakare“, šoko prie laužo su ansambliu „Lygaudė“, dainavo, sportavo. Tradiciškai viena stovyklos diena buvo sukurta atskirai merginoms ir vaikinams.

Kasdien vykusios Švč. Sakramento adoracijos metu savanoriai buvo įsipareigoję bent pusvalandį per dieną pabūti maldoje atskirai nuo visų, o dalyviai turėjo galimybę paskirti savo laisvą laiką būti artumoje su Jėzumi. Stovyklos metu maldoje lydėjo ir Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos jaunimo centro kapelionas kun. Emilis Vasiliauskas.

Jaunimo centro vardu dėkojame visiems prisidėjusiems prie katalikiškos vasaros stovyklos jaunimui „Esi vertas daugiau“ įgyvendinimo. Džiaugiamės, kad galime dovanoti savo širdis, laiką, talentus ir kartu su jaunimu patirti Dangaus Karalystę jau čia žemėje.