Pradžia » Jau įvyko » Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“
Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“

Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“

Birželio 16-20 d. Padubysio kaime, Zalensų sodyboje, įvyko pirmoji Kauno arkivyskupijos jungtinės komandos organizuota vasaros stovykla vyresnių klasių jaunimui „Esi vertas daugiau“. Šią komandą sudarė: Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, Lietuvos Šeimos centras, , Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Kaip pagalbininkai jungėsi „Gailestingumo versmės“, Kauno Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės, II dekanato kunigai, VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai ir gausus būrys savanorių.

11638024_10200860512431860_423911905_n

Stovyklos dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Jėzumi šv. Mišių, nuolatinės adoracijos, susitaikinimo pamaldų, užtarimo maldos metu, per svečių liudijimus, mokymus, kuriuos vedė Benas Ulevičius, Mantas Kuraitis, kun. Mindaugas SJ, Laura Aleknienė, Vaida Kneižienė, Neringa Ulevičienė. Dalyviai galėjo džiaugtis vienas kito ir savanorių bendryste grupelėse, išbandyti įvairias veiklas teminių užsiėmimų metu, džiaugsmingai dalintis savo talentais Talentų vakare, šokti, sportuoti, dalyvauti Misijose ir tiesiog būti kartu.

11638093_10200860510671816_1468437541_n

Per visą stovyklą buvo apstu įvairių teminių užsiėmimų: apyrankių gaminimas, skautiškas išgyvenimas gamtoje, sportas, šokių pamokos, teatro užsiėmimai su profesionaliu aktoriumi Arūnu Žemaitaičiu bei meniniai užsiėmimai, jų metu pagamintas atvirutes vėliau per Misijas vežėme į senelių namus. Kūrybinių dirbtuvėlių metu programoje „Padovanok Dievui kampą“ kiekvienas dalyvis pasigamino kasdieninės maldos priemones: ikoną, maldos suolelį, žvakidę. Stovyklos vienas iš tikslų, kad stovykloje jaunuolis gavęs impulsą savo kasdienybėje neapleistų maldos gyvenimo. Viena diena buvo skirta moteriškumo ir vyriškumo pažinimui, lytiškumo ugdymui, kuomet dalyviai atsiskyrė vienai dienai į vaikinų ir merginų grupes ir turėjo skirtingas programas bei skirtingus užsiėmimus. Vaikinai naktį lavino ištvermę ir keliavo į naktinį žygį, merginos ieškojo būtų puoselėti ne tik vidinį, bet ir išorinį moteriškumą.

11650858_10200860508951773_1835945868_n11638044_10200860511191829_718659355_n

Kasdien nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o paskutinę dieną visą parą vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Savanoriai buvo įsipareigoję bent pusvalandį per dieną pabūti maldoje atskirai nuo visų, o dalyviai turėjo galimybę paskirti savo laisvą laiką būti artumoje su Jėzumi. Daugeliui adoracijos patirtis buvo pirmoji.

11653285_10200860508311757_868028377_n

Stovyklos metu maldoje lydėjo ir Šventąsias Mišias kasdien aukojo Kauno arkivyskupijos jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Taip pat džiaugiamės Kauno kunigų seminarijos klierikų dalyvavimu stovykloje. Dėkojame Emiliui, Matui ir Sigitui. Ir stovyklos dalyviai, ir savanoriai buvo paliesti džiaugsmingos bendrystės, kad net buvo sunku išsiskirti paskutiniąją dieną.

11638073_10200860505551688_2091633374_n

Ši stovykla buvo skirta ne tik vyresnių klasių moksleiviams, bet tuo pačiu tai buvo savanorių ugdymo programa. Savanoriai su komanda atvyko viena diena anksčiau ir liko diena ilgiau, kad pasiruoštų ir pasibaigus aptartų stovyklą. Pasidalinimo rate kiekvienas iš komandos narių bei savanorių įvardino pavykusius dalykus, sunkumus bei tobulintinas dalis.

11650679_10200860499191529_364803482_n

Laikas prabėgo nepastebimai greitai. Dalyviai siūlė prailginti stovyklos laiką ir jau nuo pat pirmos dienos klausinėjo, ar kitais metais bus organizuojama tokia pat stovykla.

11651014_10200860507191729_704400451_n

Stovyklą pabaigėme Šventomis Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, jose dalyvavo ir stovyklautojų artimieji. Stovyklos uždarymo metu dalyviai liudijo apie sustiprėjusį tikėjimą, ryžtą dažniau melstis, naktinės adoracijos įspūdžius, patirtis per misijas vykstant į senelių namus, tvarkyti apleistų žmonių kapus.

Scroll To Top