Teologijos-filosofijos fakultetas Lietuvos universitete Kaune įsteigtas 1922 m. balandžio 12 d. Šis fakultetas Vatikano seminarijų ir universitetų studijų Kongregacijos kanoniškai patvirtintas 1928 m. balandžio 19 d. Nutarimą  patvirtino popiežius Pijus XI ir įsakė vykdyti. Ta pati Kongregacija, remdamasi 1928 m. birželio 15 dienos dekretu „Lithuaniae Antistites“, paskelbė, kad Kaune yra kanoniškai įsteigtas Teologijos–filosofijos fakultetas, turintis teisę teikti teologijos ir filosofijos akademinius laipsnius. Jam buvo suteiktos ir kitos privilegijos, kuriomis naudojasi Apaštalų Sosto įsteigtos analogiškos institucijos. 1930 m. Lietuvos universitetas buvo pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu.

1994 m. gegužės mėn.10 d. Katalikiškųjų studijų kongregacija pasiūlė, kad Kaune būtų vienas kanoniškai patvirtintas Teologijos fakultetas. 1994 m. gegužės mėn. 24 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir 1994 m. birželio mėn. 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato sprendimu, nutarta VDU Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno teologijos fakultetą, esantį Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, pertvarkyti į vieną Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete.

Daugiau informacijos:
http://teologija.vdu.lt/

https://www.facebook.com/vdu.ktf/