Krikščioniškas bendruomeninis judėjimas „Tikėjimas ir Šviesa“ – dažniausiai šalia parapijų susibūrę žmonės: turintys proto negalią (vadiname juos bičiuliais), jų artimieji ir draugai (dažniausiai jaunimas), bendruomenės kapelionas. Šiuo metu Lietuvoje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės savais vardais susibūrusios Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kretingoje, Klaipėdoje. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenę lydi kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

„Tikėjimas ir Šviesa“ gimė trokštant padėti žmonėms su proto negalia bei jų šeimoms rasti savo vietą Bažnyčioje ir visuomenėje. Šį judėjimą įkūrė Žanas Vanje ir Mari Elen Matjo. Per 1971 m. Velykas surengta piligriminė kelionė į Lurdą. Jos dalyviai, siekiant tęstinumo, buvo raginami susiburti į bendruomenes ir keliauti kartu. Daugelis jų ir po piligrimystės toliau palaikė tarpusavio ryšius, ėmėsi rastis naujos bendruomenės.

„Tikėjimo ir Šviesos“ nariai, skirtingai nei gyvenantys „Arkoje“, bendrystei susitinka kartą per mėnesį. Susitikę dalinasi kasdieniais džiaugsmais ir sunkumais, meldžiasi, padeda vienas kitam. Švenčiami gimtadieniai, bendruomenės šventės, vyksta rekolekcijos, formacijos savaitgaliai, vasaros stovyklos.

Kaune šiuo metu yra dvi draugus, bičiulius ir jų artimuosius buriančios bendruomenės:
„Aušros žvaigždė“ (kūrimosi pradžia – 1992 m.) prie Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos. Bendruomenės koordinatorė Audronė Cibulskytė, kapelionas kun. Erastas Murauskas.

Daugiau informacijos:  tel. 8 678 27162, el. paštu audrone444@gmail.com.

„Garstyčios grūdelis“ (kūrimosi priešistorė – 1997 m.) prie Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios. Bendruomenės korespondentė Edita Kederytė.

Daugiau informacijos: tel. 8 627 69895, el. paštu e.kederyte@gmail.com.

Kviečiame į „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių susitikimus, renginius ir nekantraujame susipažinti!

Daugiau informacijos:

http://ts.lcn.lt/

https://www.facebook.com/tikejimasirsviesa/