Rengiame kursus, skirtus suteikti katalikų tikėjimo pagrindus, padėti pasiruošti sakramentams. Kviečiame užsiregistruoti asmenis, norinčius pasirengti krikštui, pirmąjai komunijai, sutvirtinimui. Taip pat sutuoktinius, besirengiančius santuokos sakramentui. Kviečiame ir visus kitus asmenis, norinčius pagilinti tikėjimo žinias. Pabaigus kursus, išduodami pažymėjimai, su kuriais galima priimti sakramentus bet kurioje bažnyčioje.

Jaunimo katechezės programa – tai Katalikų Bažnyčios programa, skirta jaunuoliams nuo 13 iki 19 metų. Paskaitų temos atitinka Suaugusiųjų katechumenato programos temas, tačiau adaptuotos jaunuolių reikmėms, turi daugiau kūrybinių elementų.

Programa trunka maždaug 8 mėnesius, ji prasideda spalio viduryje ir baigiasi gegužę, po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 17 – 18:30 val.

Kiekviename susitikime mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuojama mažesnėse grupelėse. Du kartus metuose organizuojamos piligriminės kelionės į Taize, ar kitus renginius, skirtus jaunimui.

Kviečiame dalyvauti:

  • norinčius pasirengti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui,
  • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
  • netikinčius ir ieškančius gyvenimo prasmės.

Programos vadovai:

  • Antanas Šalaševičius
  • Ses. Liucija Grybaitė

Daugiau informacijos:
http://www.katechezestarnyba.lt/

https://www.facebook.com/katechumenatas/