Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ kilo iš Katalikų evangelizacijos centro Sielovados projekto. Savarankišką veiklą pradėjo Sielovados projekto savanorių komanda, jau septyniolika metų tarnaujanti vidinio išgydymo tarnystėje, išaugusi į sielovados bendruomenę. Atidžiai ištyręs ir įvertinęs steigiamos bendruomenės tikslus ir konstatavęs bendruomenės veiklos naudingumą, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 2012 m. gruodžio 19 dienos dekretu patvirtino sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ įsteigimą.

Bendruomenė savo misija laiko Evangelijos dvasia skelbti gailestingąją ir gelbstinčiąją Jėzaus Kristaus meilę tarp pakrikštytųjų.
Bendruomenės veiklos vizija – dalyvauti Katalikų Bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui spręsti dvasines ir psichologines problemas krikščioniškųjų vertybių šviesoje.Bendruomenės veiklos tikslai:
1. Padėti žmogui atstatyti sveiką ir teisingą santykį su Dievu, artimu ir savimi;
2. Ugdyti sąmoningą, atsakingą žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;
3. Skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą.

Dabartinė bendruomenės veikla:
·   Vidinio išgydymo pamaldų organizavimas ir tarnavimas jose
·   Sielovadinių vidinio išgydymo programų vedimas
·   Asmeninės konsultacijos
·   Laida „Jo žaizdomis išgydyti“ Marijos radijuje
·   Vidinio išgydymo rekolekcijų organizavimas ir vedimas
·   Seminarų ir konferencijų rengimas
·   Užtarimo maldos tarnystė įvairiose krikščioniškuose renginiuose
·   Misijos užsienyje

Bendruomenėje šiuo metu jungia 4 seseris vienuoles ir 43 pasauliečius.
​Dvasios tėvas – kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius, vadovė – Vilma Gertrūda Karvelienė bei 4 asmenų taryba: ses.Dovyda Jaugelytė, Margarita Poluškinienė, Teresė Tolvaišytė ir Mažvydas Alekna.