Opus Dei yra Katalikų Bažnyčios asmeninė prelatūra. „Opus Dei“ reiškia „Dievo darbas“. Opus Dei įkūrė palaimintasis Josemaria Escriva de Balaguer 1928 m. spalio 2 d. Madride. Šiuo metu prelatūrą sudaro apie 80 000 žmonių iš penkių žemynų. Prelatūros būstinė su prelato Bažnyčia yra Romoje.

Opus Dei misija – skatinti visų luomų krikščionis gyventi visiškai tikėjimą atitinkantį gyvenimą pasaulyje ir taip prisidėti prie visų visuomenės sluoksnių evangelizavimo. Kitaip tariant, skleisti žinią, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo, ir supažindinti visus su Evangelija, kaip įpareigojo Vatikano II Susirinkimas (plg. Konstituciją Lumen gentium, 32 ir 33 sk.).

Pirmosios Opus Dei pasauliečių narių apaštalinės iniciatyvos Lietuvoje įgyvendintos 1992 m., netrukus po Nepriklausomybės atgavimo, o 1994 m. prasidėjo nuolatinė Opus Dei veikla šalyje.

Daugiau informacijos:
http://opusdei.org/lt-lt/article/trumpai-apie-opus-dei-veikla-lietuvoje/