Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltos ordino pagalbos tarnyba gavo iš Maltos ordino teisę savo veikloje naudoti maltiečių vardą ir ženklą, savo veikloje ji glaudžiai bendradarbiauja su Maltos ordino ambasada Lietuvoje.

MOPT tikslai:

  • Padėti pažeidžiamiausiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią,  taip pat socialiai remtiniems vaikams.
  • Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
  • Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
  • Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
  • Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į pažeidžiamiausius žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

Daugiau informacijos:
http://maltieciai.lt/

https://www.facebook.com/Kaunomaltieciai/