Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo brolija pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.

Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis.

Jaupra yra pašaukimo kelionė, kurią keliauja 14-30 metų jaunuoliai, kartu ieškodami savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų. Ši kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo. Jaupra ugdymas vyksta trimis aspektais: žmogišku, krikščionišku ir pranciškonišku.

Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo brolija…

Du žmogučiai simbolizuoja tai, kad mes savo pašaukimo kelionės nekeliaujame po vieną. Iškeltos rankos primena, kad malda, kontempliacija ir šlovinimas yra Pranciškoniškojo jaunimo ir jo veiklos esmė.

…pašaukta Šventosios Dvasios…

Paukštis ir ugnis simbolizuoja Šventąją Dvasią, kuri mus pašaukia, surenka į broliją ir uždega širdis meile Evangelijai.

…dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.

Didysis Tau formos žmogutis simbolizuoja Pranciškoniškosios šeimos įkvėpėją, mus visus savo užtarimu apglėbiantį neturtėlį brolį ir serafiškąjį Tėvą Pranciškų.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/kaunojaupra/

http://www.jaupra.lt/