KAS ESAME?
Esame Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, susibūrę tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai.
Atpažįstame, kad „Gyvųjų akmenų“ charizma yra šlovinti Dievą ir liudyti Jo darbus.
Patiriame, kad troškimas šlovinti ir liudyti kyla nuolat atsigręžiant į Viešpatį Jėzų Kristų, tikrąjį Gyvąjį Akmenį, ir atsiveriant Šventajai Dvasiai, Bažnyčios Gaivintojai.

KO SIEKIAME?
Trokštame gyventi pagal Evangeliją savo laikmečio iššūkių akivaizdoje, liudydami gyvą tikėjimą, įsįpareigodami konkrečiai tarnystei savo bendruomenėje, prisiimdami atsakomybę už krikščioniškų vertybių puoselėjimą savo aplinkoje.
Stengiamės žadinti tikinčiųjų pasauliečių sąmoningumą, aktyvumą ir atsakomybę.
Rūpinamės palaikyti tradicinę šeimą, ugdyti jaunąją kartą krikščioniškų vertybių pagrindu ir skatinti dialogą tarp kartų.
Siekiame stiprinti krikščionių vienybę, bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei dalyvaudami bendroje veikloje dėl Europos ateities kūrimo.

KAIP TARNAUJAME?
Pravedame Atsinaujinimo dienas – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventes.
Vykdome suaugusiųjų evangelizaciją ir krikščionišką ugdymą per seminarus, rekolekcijas, stovyklas, piligrimines keliones bei susitikimus parapijose, mokyklose ir įstaigose.
Vykdome vaikų, paauglių ir jaunimo evangelizaciją bei krikščionišką ugdymą.
Bendradarbiaujame kitų krikščioniškų organizacijų renginiuose Lietuvoje ir Europoje.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/GyviejiAkmenysKatalikuBendruomene/

http://www.gyviejiakmenys.lt/naujienos.htm