Ši iniciatyva jau gyvuoja du metus ir sėkmingai atlieka savo funkcijas. Per pusę metų aplankomi maždaug 1500 vyresnio amžiaus moksleivių, kuriems paskelbiama trejopo pobūdžio žinia atspindinti programos pavadinimą: „Esi“ – krikščioniškos antropologijos samprata; „vertas“ – nelygstamos asmens vertės ir orumo klausimai, pagarbaus santykio su priešingos lyties asmeniu aspektai; „daugiau“ – kerygminė žinia apie tai, kad Kristus yra mūsų centras, atpirkęs nuodėmes ir kviečiantis turėti amžinojo gyvenimo perspektyvą. Pravesti pamokas mokyklose visoje Lietuvoje kviečia mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai.

SUSITIKIMŲ TURINYS PAREMTAS:

  • Katalikiškomis lytiškumo ugdymo gairėmis (Vytauto Didžiojo universiteto leidykla),
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa (ŠMM patvirtina 2016 m.)

Kviečiame savanoriauti lytiškumo ugdymo programoje:
– Lankant mokyklas
– Vedant lytiškumo rekolekcijas
– Savanoriaujant vaikų vasaros stovyklose

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/esivertasdaugiau/