Švenčiame Pašaukimų savaitę

Maldos ir giesmių vakaras balandžio 20 d., švenčiant pašaukimų savaitę.

Jau pirmaisiais amžiais pas Dykumos tėvus eidavo žmonės, ieškodami patarimo, kelio ar išminties. Nors suaugėliams sunkiau pripažinti, tačiau mums visada reikia, kad kas nors padėtų – gimstame silpni, nemokame net valgyti su šaukštu. Kas nors mus to išmoko. Todėl ir tikėjimo srityje nevertėtų išradinėti dviračio. Akivaizdu, kad esame skatinami poreikiu atrasti tai, kas dvasiniame kelyje padėtų greičiau eiti.

Tai kartu su sese Juozapa „išpakuokime“ vis dažniau sutinkamą reiškinį „dvasinis palydėjimas“.

Tiesa, mãga atskleisti, kad šį vakarą giedosime kartu su Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos jaunimu.

—-
Šio vakaro metu:
-Sesers Juozapos Živilės Mieliauskaitės SF mokymas;
– Giesmės;
– Švč. Sakramento adoracija, užtarimo malda;
– Galimybė švęsti Sutaikinimo sakramentą ir pasikalbėti su kunigu ar seserimi vienuole.
Su meile!
Jaunimo centras ir Pašaukimų sielovados komanda