Sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“ Kaune

Kovo 3 dieną Kaune vyko sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“, kurios metu kalbėjome jaunimui aktualiomis temomis apie meilę, santykius, požiūrį į save ir į kitus bei apie kitas su lytiškumu susijusias temas. Šiame susitikime dalyvavo Kauno I dekanato parapijos, tad susirinko apie 300 sutvirtinamųjų!

Dalyviai buvo paskirstyti į atskiras vaikinų ir merginų grupeles, kurių kiekviena turėjo savo vadovą ar vadovę, tokių grupelių susidarė net 28. Visa diena prasidėjo bendra malda, tuomet renginys prasidėjo nuo temos apie žmogaus vertę ir unikalumą, kurią vedė lektoriai Martynas Asakavičius ir Rūta Godliauskaitė. Po užkandžių pertraukėlės, programą tęsė į svečius atvykęs ir savo patirtimi pasidalinęs Dalius Mackela. Po pietų, pasistiprinę vaikai keliavo į atskiras paskaitas vaikinams ir merginoms, o sugrįžę po jų savo jėgas tikrino protmūšyje gyvybės tema. Po protmūšio svečiuose apsilankė Igno ir Ievos Šiugždinių šeima, su mažuoju Baliu Jurgiu, ir atvirai atsakinėjo į visus sutvirtinamųjų rūpimus klausimus. Po visos dienos programos visi kartu žygiavo į Šv. Jurgio bažnyčią, kurioje vyko maldos ir išpažinčių vakaras ir po jo – dienos kulminacija Šv. Mišios, kurias aukojo Vysk. Algirdas Jurevičius.

Dėkojame visiems savanoriams, kurių buvo net 40!
Dėkojame visiems patarnavusiems kunigams bei vyskupui Algirdui. Dėkojame parapijų katechetams, programos „Pažink save“ savanoriams ir visiems lektoriams, kurie skyrė savo laiką. Meldžiamės už sutvirtinamuosius, kuriems ir buvo skirta ši diena, kad Dievas laimintų jų pasiruošimo sutvirtinimo Sakramentui laiką.