Stovykla „Esi vertas daugiau’20“ įvyko!


Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komandos prognozės pasitvirtino, rugpjūčio 18–23 dienomis vyko vienas gražiausių šios vasaros nuotykių – stovykla „Esi vertas daugiau“. Kilo unikalių veiklų temperatūra, spigino draugystės saulė, o danguje nesimatė nė vieno grėsmingo debesėlio.

Jau septintą kartą Kauno arkivyskupijos jaunuoliai rinkosi į miškais apsuptą ir Dubysos upe apraizgytą Zalensų sodybą. Atvykėlius pasitiko stovyklos temos „Viską perkeičia naujai“ sūkurys bei Kalno pamoksle išvardinti Jėzaus palaiminimai. „Palaiminti“ (gr. makarios) – laimingi, laisvi nuo rūpesčių ir vargų.

„Palaiminti“ (gr. makarios) – laimingi, laisvi nuo rūpesčių ir vargų.

 

Bet kas yra laimė? Ar gali būti laimingas? Kur baigiasi laimė ir prasideda nelaimė? Kada esi tikrai laimingas ir laisvas? Stovyklos dienos buvo galimybė priartėti prie palaiminimų ir įvairių pokalbių bei patirčių metu keisti požiūrį į kasdienybę.

Veiklų temperatūra kilo kas valandą, kol buvo išbandytos kūrybinės dirbtuvės, gaminant įvairius papuošalus, skanaujant profesionaliai ruoštą kavą, kepant ir dekoruojant konditerijos gaminius. Tuo metu stovyklautojus kaitino ir kitos teminės veiklos: zumba, cheminiai eksperimentai, sferinis kinas, kinologų triukai, pripučiamos pramogos, lazerių gaudynės ir kt. Rimtos temos įšilo susitikime „Kunigo Ramūno Norkaus klausk drąsiai“.

Karšta padėka stovyklos svečiams, pasidalinusiems atvirais pokalbiais, talentais ir bendryste. Dėkojame ir arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ, stovyklos pasiruošimo šv. Mišiose padrąsinusiam savanorių komandą. Mūsų džiaugmas – patarnauti atvykę kunigai, Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai, sesės vienuolės, „Gyvųjų akmenų“, „Gailestingumo versmės“ ir „Jono Pauliaus II piligrimų“ bendruomenės, giesme patarnavusios grupės „Dėl tavęs“ bei „Natus“.

Atsisveikinome perkeistais žvilgsniais ir poelgiais. O paskutinės dienos apsikabinimus lydėjo pasitikėjimas ir ramybė.

Apsikabinimus lydėjo pasitikėjimas ir ramybė.

Būtent tokia ramybė, kokią atskleidė rūpestingieji „Zalensų“ sodybos šeimininkai bei atviros širdies savanoriai.

Tai ne pabaiga! „Ačiū“ stovyklą rėmusiems. Telaimina Jus Dievas.


UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Info S“, IĮ „La–fa Sėdmaišių rojus“, Lazerių erdvė „KA–ringas“, UAB „Noriu pramogauti“, UAB „Art glacio“, UAB „Serfas“, UAB „Tomegris“, UAB „Wilara“, S. Videikos įmonė „Santera“, MB „Mureka“, Romainių šeimos klinika, nežinomais panorę likti privatūs asmenys.


Fotografavo talentingasis savanoris Ernestas Liutkus