Pradžia » Metodika » KAJC METODŲ SEGTUVAS

KAJC METODŲ SEGTUVAS

Žemiau rasite keletą pavyzdžių iš „METODŲ SEGTUVO“ paruošto darbui su jaunimu.
„Metodų segtuvas“ – tai įvairiems susitikimams, stovykloms, renginiams, veiklai skirtų žaidimų rinkinys. Jį sudaro į 26 skyrius sudėti metodai.Pavyzdžiui:
– susipažinimo metodai;
– aktyvinimo žaidimai;
– pasitikėjimo metodai;
– savęs pažinimo metodai;
– komandinio darbo metodai;
– kitos kultūros priėmimo ir sustiprinimo metodai;
– diskusijų temos, metodai;
– bendravimo metodai;
– darbo su Šv. Raštu metodai;
– Idėjos maldoms;
– stimuliaciniai, planiniai metodai;
– mintys meditacijai, susikaupimui;
– teologines temas nagrinėjantys metodai;
– refleksijos, įvertinimo metodai;
ir kiti.
SUSIPAŽINIMO METODAS

PRIPLOK

Tikslas: Įsidėmėti vardus.
Trukmė: 10 minučių.
Priemonės: susuktas laikraštis ar žurnalas.

Eiga: Visi žaidėjai stovi ratu, o vienas – rato viduryje, laikydamas į ritinėlį susuktą laikraštį. Vienas iš rate stovinčiųjų pasako kito dalyvio (išskyrus rato viduryje stovinčiojo) vardą. Vidury stovintysis turi surasti paminėtąjį ir suduoti jam per galvą. Paminėtasis turi spėti pasakyti kito dalyvio vardą. Jei nespėja arba suklysta, eina į vidurį, o jei spėja, stovintysis viduryje ieško kito paminėto žmogaus.
SKIRSTYMOSI Į MAŽAS GRUPELES METODAI

GYVŪNŲ PARODIJA

Tikslas: suskirstyti komandą po 2-5 dalyvius.
Trukmė: 5 minutės.

Priemonės: kortelės su pavadinimais gyvūnų, kuriuos nesunku pavaizduoti pantomima: šuo, jautis, sliekas, gandras, varlė ir pan. Vienodų kortelių tiek, kiek vienoje grupelėje turės būti žmonių (2-5).
Eiga: Kortelės sumaišomos. Visi traukia po vieną kortelę, tylėdami perskaito savo gyvūno pavadinimą, niekam nesako. Pagal komandą visi vienu metu pradedama nebyliai vaidinti nurodytą gyvūną ir žiūrėti, ką vaidina kiti – taip susiranda savo porininką ar grupelės narius.

GIMIMO DATA

Tikslas: suskirstyti komandą į 2 (4) grupeles.
Trukmė: 1 minutė.

Eiga: Lyginę dieną gimę eina į vieną grupelę, nelyginę – į kitą. Kitas variantas: į grupeles susiskirto pagal tai, kurį metų laiką gimė: žiemą, pavasarį, vasarą ar rudenį (grupelės gali gautis nelygios).
DARBO SU ŠVENTU RAŠTU METODAS

RĄSTAS IR KRISLAS

Amžius: nuo 15 metų.
Laikas: 45 min.
Grupės dydis: 5-50 žmonių.
Priemonės: popierius, pieštukai.

Tikslas: Tai, kas man nepatinka kituose, dažnai yra mano paties problema, su kuria aš negaliu susitvarkyti. Arba aš elgiuosi lygiai taip pat ir to nepastebiu, arba norėčiau irgi taip elgtis, tačiau negaliu sau to leisti.
Šis pratimas gali padėti pamatyti tas šešėlines puses ir jas integruoti. Grupėse, kuriose dalyviai vienas kitą gerai pažįsta, galima taikyti pasidalijimą atgaliniu ryšiu.
Eiga:
l Perskaitau tekstą:
„Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies” (Mt 7,1-5).
l Pasakau keletą įvadinių minčių: aš mokausi savyje atpažinti tai, ko negaliu toleruoti kituose. Būti suaugusiu – tai išmokti priimti savo tamsiąsias puses, išsiaiškinti savo blogybes.
l Sėdime ratu atsipalaidavę ir užsimerkę. Prašau dalyvių prisiminti tuos žmones, kurie jiems nepriimtini, juos erzina. Po to pasirinkti vieną žmogų ir įsivaizduoti jo savybes.
Tuomet ant popieriaus lapo kiekvienas dalyvis užrašo to žmogaus vardą ir aprašo susierzinimą keliančias jo savybes bei elgesį.
Tuomet paprašau, jog jie dar kartą tai aprašytų, bet jau pirmuoju asmeniu: Aš esu toks ir toks… Aš darau tai ir tai… Sykiu prašau, kad jie stebėtų savo jausenas.

Aptarimas:
Pasidalijama tarp dviejų dalyvių arba ir visame rate (atsižvelgiant į tarpusavio pasitikėjimą):
Kaip man sekėsi rašyti?
Kokie pasipriešinimai kilo?
Ar aš galiu šias savybes ir tokį elgesį įžvelgti savyje ar leisti sau taip elgtis?
Kaip aš “apsieinu” su šitokiais dalykais?

 

 

Kai tik prireiks daugiau metodų, užeikite į jaunimo centrą!

(Vilniaus g. 7, Kaunas)

 

Scroll To Top