Pradžia » Metodika

Metodika

Daugelyje kraštų jaunimas sudaro pusę gyventojų, o dažnai – atsižvelgiant į skaičius – ir pusę Dievo tautos, gyvenančios tuose kraštuose. Jau vien šiuo atžvilgiu tai ypatinga galybė ir didis iššūkis Bažnyčios ateičiai (Christifideles Laici, 1988, 46). Būtent dėl to jaunimo sielovada užima svarbią vietą pastoraciniame lygmenyje. Jaunas žmogus degantis džiaugsmu, nebijantis idealizuoti pasaulio, trokštantis daryti gera, gaivina, nuspalvina tikinčiųjų kasdienybę.
Jau 1986 m. pirmųjų Pasaulinių Jaunimo Dienų šventimu Romoje, Bažnyčia ir jaunimas išreiškė poreikį abipusio dialogo vystymui. Taip pat ir Lietuvoje, tik atgavus nepriklausomybę 1991 metais, pradėta aktyvi katalikiška jaunimo veikla: kūrėsi įvairios jaunimo maldos grupės, bendruomenės, katalikiškos organizacijos, katalikišką jaunimą atstovaujančios institucijos. Tačiau nebuvo aiškios darbo su jaunimu struktūros.

 

 

Skaityti daugiau

Scroll To Top