Maldos ir giesmių vakaras

Kartu su grupe „DĖL TAVĘS“ rezervuoki gruodžio 9 d. Maldai, giesmei ar išpažinčiai.

Nepatogumai. Mes visi turime tas patirtis, kuriose telpa: tingėjau, apkalbėjau, pamelavau, šmeižiau, apsisprendžiau neatleisti ir kt. nesąmonės. Maždaug taip skamba mumyse esanti nuodėmės patirtis.

Ką tada darome?
Na, pavyzdžiui, pasipasakojame draugams. Ir šitą pasakojimą pribaigiame stebuklinga fraze „tik niekam nesakyk“.
Op, tas vargšas kaimynas, draugė, klasiokas tik ką gavo Kunigystės šventimus. Ai ne, negavo. Tai greičiausiai tavo paslaptį papasakos kam nors, ir dar pridės tam tikrą interpretaciją.
Šitaip griūva mūsų santykiai. Šitaip mes nusiviliame.
Todėl verta, kas mumyse intymiausia ir skaudžiausia, patikėti tik kunigui. Tam, kuris neperpasakos, neinterpretuos, bet pasakys „eik ramybėje“.

Kartu su grupe „DĖL TAVĘS“ rezervuoki gruodžio 9 d.

Taip pat šio vakaro metu:
☑ Mokymas – drąsiakalbė sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF;
☑ Švč. Sakramento adoracija, užtarimo malda;
☑ Galimybė švęsti Sutaikinimo sakramentą ir pasikalbėti su kunigu ar seserimi vienuole.