Kovo mėnesio maldos vakaras

Gavėnios laike kovo 21 dieną 19val. Kauno arkivyskupijos jaunimo centre susitikome Maldos vakare. Į Maldos vakarą šlovinti ir melstis atvyko gausus būrys studentų iš Vilniaus Kairos rekolekcijų, net 15 studentų iš Vilniaus vedė maldos vakarą, drauge giedojo bei kvietė
kiekvieną atėjusį atverti širdį Jėzui.

Vakaro metu vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kunigai Liutauras Vilėniškis ir Emilis Vasiliauskas klausė išpažinčių, “Gyvųjų akmenų” bendruomenė meldėsi užtarimo maldą
už visus norinčius; norintys galėjo pasikalbėti su kunigu ar seserimi vienuole Inga rūpimais klausimais.

Po Maldos vakaro jaunimas neskubėjo skirstytis, bendrystės džiaugsme vakarieniavo bei
bendravo prie puodelio arbatos.

„Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo
šviesą.“ Jn 8,12