Pradžia » KAJC vizija

KAJC vizija

Bažnyčia rūpinasi jaunimo sielovada teigdama, kad ji turi daug ką pasakyti jaunimui, o jaunimas – Bažnyčiai. Abipusis dialogas, turintis vykti nuoširdumo, atvirumo ir drąsos atmosferoje, palengvina kartų susitikimą ir mainus, yra Bažnyčios ir visuomenės turtingumo bei jaunystės šaltinis. (Kauno arkivyskupijos II Sinodas (KAIIS) , 475)

Jaunimo sielovada yra neatsiejama bendrosios sielovados dalis. Drauge ji suprantama kaip speciali Bažnyčios sielovada, kuri vykdoma atsižvelgiant į jaunimo situaciją, visuomenės tendencijas ir jaunimo poreikius vietos bendruomenėje, skaitant laiko ženklus (KAIIS, 480).

Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje yra jaunų žmonių palydėjimas susitikti su Jėzumi Kristumi (KAIIS, 476).

Jaunimo sielovados uždaviniai yra ugdyti brandų jaunuolių tikėjimą, įtraukti juos į gyvą bažnytinę bendruomenę, padėti pasirinkti vietą ir užduotį Bažnyčioje bei pasaulyje ir parengti jaunimą apaštalavimui (KAIIS, 477).

Scroll To Top