KAJC Šventosios Mišios

Kauno arkivyskupijos jaunimo centre kiekvieno mėnesio pimąjį trečiadienį švenčiame šventąsias Mišias. Vasario 6 dieną susirinkome bendrystėje padėkoti už gyvenimo dovaną, draugystę, melstis už tai, kas širdyse. Šventosios Mišios buvo ypatingos tuo, kad į maldos bendrystę prisijungė  sutvirtinamieji bei pirmąją Komuniją priėmę vaikai iš Bukonių kaimo. Dieną su Bukonių kaimo vaikais turėjome ekskursiją po jaunimo centrą, išsiaiškinome kiek kapelionui Liutaurui Vilėniškiui metų, ar jis jau gimė būdamas kunigu bei gvildenome daugybę kitų vaikams aktualių klausimų. O vakare su jaunimo centro draugais bei Bukonių vaikais šventėme šventąsias Mišias.