KAJC Šventosios Mišios

Kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį – Kauno arkivyskupijos jaunimo centre jaunimas susitinka prie Viešpaties altoriaus.

Šį trečiadienį, kovo 4 d., kunigas Kęstutis Genys neatsitiktinai jaunimo klausė: „ar būdamas milžiniškos valstybės sosto įpėdinis gali būti Dievą mylintis katalikas?“ Iš tiesų, švenčiant Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną, vertinga pažinti karalaitį, gyvenusį pagal taisyklę: „po Dievo labiausiai reikia mylėti tiesą ir teisingumą“.

Šv. Mišios buvo užbaigtos kvietimu mylėti labiau kaip Jėzus – nesavanaudiškai. Pastarajam gebėjimui, sakė kun. Kęstutis, padeda gavėnios pasirįžimai. Vienas jų galėtų būti tylos laikas maldai. Tiksliau – tylos laikas Jėzui.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras