KAJC Šventosios Mišios

 

Balandžio 3 dieną, Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, bendrystėje šventėme Šventąsias Mišias. Kaip ir kiekvieną Gavėnios trečiadienį nuo 16 val. Dominykas Simanavičius vedė Šventojo Rašto skaitymo ir diskusijų grupelę, o kun. Liutauras Vilėniškis klausė išpažinčių bei susitiko su jaunimu dvasiniams pokalbiams. Prie puodelio arbatos vyko pašnekesiai apie gyvenimą, pavasarį, mokslus, tikėjimą… Nuo 17.30 jaunimo centro darbuotojai bei visi draugai meldėsi Švč. Mergelės Marijos rožinį. O 18 val. visi drauge koplyčioje šventėme Šventąsias Mišias. Pamokslo metu kun. Liutauras drąsino kiekvienam priimti save tokį, koks esu, nes Dievas mus myli, nepaisant mūsų žaizdų, klaidų ir netobulumų.