KAJC SPA (po renginio)

Rugsėjo 12 d. įvyko pirmoji Kauno arkivyskupijos jaunimo centro SPA

 

 

Sielovados Pagalbininkų Akademija – tai iniciatyva, kurios tikslas yra stiprinti parapijoje tarnaujančių katechetų, jaunimo vadovų ir jaunimo lyderių kompetencijas bei skatinti parapijų tarpusavio bendradarbiavimą.

Akademija vyko ypatingu laiku, švenčiant Didžiuosius Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. „Jūs esate Viešpaties svajonė ir jos išsipildymas. Mergelė Marija troško, kad čia, Šiluvoje, būtų garbinamas Dievo Sūnus“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, džiugiai sveikindamas jaunimo vadovus, katechetus ir jaunimą.

 


Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo impulsą išklausiusi auditorija dalinosi į dvi dalis. Jaunimo vadovai, kartu su sese Evelina Lavrinovičiūte, narpliojo temą „Kodėl priėmę Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliai nelieka Bažnyčioje?“ Jaunimo lyderiai, kartu su seminaristu Mantu Jakštu, analizavo temą „Kataliko vientisumas: žinios, moralė, liudijimas“. Svečių mokymus pratęsė jaunimo centro darbuotojai, supažindinę su keliais naujais metodais, lengvai pritaikomais dirbant parapijoje ar mokykloje.

Vakaro šv. Mišioms vadovavęs Vilniaus arkivyskupijos augziliaras, LVK jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Darius Trijonis taip pat kreipėsi į jaunus žmones, prašydamas: „Padėkite Bažnyčiai būti jaunai”.

Akademijos pabaigai – gardi pažintis su „Mano guru“. Tai tikrai daugiau nei vakarienė. „Mano Guru“ – vienas pirmųjų socialinių verslų Lietuvoje. Kavinėje įgyvendinama asmenų, išėjusiųjų iš laisvės atėmimo vietų ir priklausomų, baigusių reabilitacijos programas, integraciją į pilnavertį visuomenės gyvenimą ir darbo rinką. Unikali idėja dar ir labai skani!

Akademija užbaigta kvietimu į rugsėjo 29 d. 18 val., vyksiantį nuotolinį susitikimą. Pastarajame bus pristatoma nauja nuotolio katechezė bei kiti įrankiai, skirti darbui internetinėse platformose.

Fotografijos savanorio Ernesto Liutkaus