KAJC sezono a³tidarymas

Rugsėjo 4 d. pavakario dangų puošė jauki žara, o senamiesčio šurmulį papildė susitikimo džiaugsmas. Sezono a³tidarymą jaunimo centro komanda neatsitiktinai „kėlė kubu“, kviesdama išgyventi tris „A“.

Pirmoji – atlėk pasibūti ir susitikti – po vasaros atostogų surinkusi draugus pokalbiui, vaišėms, gyvai atliekamos muzikos garsams. Prisiminimų pokalbiams netruko – vasaros metu įvyko: piligriminė kelionė baidarėmis; žiūrėtas lauko kinas jaunimo centro kiemelyje; kartojosi stovykla „Esi vertas daugiau“ bei pirmą kartą suorganizuota Lietuvos jaunimo dienų stovykla. Pašnekesius apie vasarą mainė Gabrielės Pukelytės bei Liepos Žukauskaitės dainos. Kauno kunigų seminarijos pagalba draugus vaišinome dešrainiais bei kitais skanėstais.

Antroji – atverk duris ir širdį – kvietimas pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį, troškimas kartu švęsti Šv. Mišias. Atverti širdžių palėpes ragino ir vyskupas Algirdas, pirmiausiai prisiminęs ir pastogėje vykusius Jėzaus susitikimus su mokiniais. Vyskupas ragino žodį „galime“ keisti į žodžius „turime ir privalome“. Pastarieji reikalingi šalia kiekvieno žmogaus tikslo – šventumo. Verta užverti duris sąvokai „galima siekti šventumo“. Siekti šventumo yra pareiga.

Trečioji – atpažink naujai senas erdves – teatrališko ekskurso šaukinys, atvėręs atnaujintas jaunimo centro erdves. Justinas Visickas kelioms valandoms tapo gidu, kvietusiu pamatyti net slapčiausias, XVI amžių menančias, kertes. Ekskursijos metu pristatytos ir naujojo sezono veiklos, laukiančios dalyvių bei savanorių.

Trys „A“ išgyventos su kaupu ir virsta žodžiu „ačiū“.