Pradžia » Jėzus

Jėzus

Vienas gyvenimas…

 

Jis gimė gyvulių tvarte, nežymiame miestelyje, valstietei moteriai.

Išaugo kitame miestelyje, kur dirbo staliaus dirbtuvėse iki jam sukako trisdešimt.

Tada trejus metus jis buvo keliaujančiu pamokslininku.

Jis neparašė knygos.

Neužėmė jokio valdžios posto.

Neturėjo šeimos nei nuosavų namų.

Nesimokė universitete.

Nesilankė dideliame mieste.

Nenukeliavo toli nuo savo gimtojo miestelio.

Nepadarė nieko tokio, kas sietųsi su didingumu.

Neturėjo jokių rekomendacijų, tik save patį.

Jam buvo trisdešimt treji, kai viešoji nuomonė pasisuko prieš jį.

Jo ištikimiausi draugai pabėgo ir palikovieną.

Jis buvo atiduotas tiems, kurie jo bijojo ir prieš jį inscenizavo suklastotą teismo procesą.

Jis buvo išrengtas nuogai, žiauriai primuštas ir nukryžiuotas tarp dviejų galvažudžių.

Jam mirštant, jo budeliai mesdami burtą pasidalijo jo drabužįvienintelę jo nuosavybę žemėje.

Kai jis mirė, buvo paguldytas kape, kurį iš gailesčio paskolino draugas.

Dvidešimt amžių – 2000 metų atėjo ir nuėjo, bet ir šiandiena jis yra žmonijos širdy.

Visos galingiausios kariuomenės, visi posėdžiavę parlamentai, visi karaliavę karaliai ir žymiausi prezidentai drauge sudėjus taip neįtakojo žmonijos gyvenimo kaip šis

Scroll To Top