Jaunimo susitikimų diena | Perkeičia vandenį

Lapkričio 30 d., jau septintą kartą, tvirtai apsikabinta jaunimo Susitikimų dienoje! Tiesa, šį kartą dar ypatingiau, švenčiant 25-ąjį Kauno arkivyskupijos jaunimo centro gimtadienį. Renginio dalyviai –  bemaž 400 jaunų žmonių – buvo iš skirtingų Kauno arkivyskupijos dekanatų. Buvo jaunuolių, atvykusių iš Vilniaus arkivyskupijos, Vilkaviškio bei Panevėžio vyskupijų.

„Perkeičia vandenį“ – šis Susitikimų dienos pavadinimas kvietė nelaukti atsakymų socialiniuose tinkluose, priešingai, susitikti ir atvirai pasikalbėti apie tai, kas svarbu. Apie tai, kas perkeičia liūdną, vienišą, išduotą, pavargusią arba sočią, laimingą, puošnią kasdienybę.

Jaunimui liudijo Gian Luca Demarco bei Karolis Lasys. Susitikimų dienos metu klausimai kaitaliojosi su atsakymais. Gausus svečių būrys dėmesingai kalbėjo skirtingomis temomis, pvz.: „Kaip žinios apie Dievą keičia tikėjimą?“, „Ką keičia vienas kavos puodelis?“, „Nepakeičiamų yra?!“, „Stebuklai! Egzistuoja?“ Teminiuose susitikimuose patirtimi dalijosi Marius Daugėla, Remigijus Lapinskas, Laurynas Jacevičius, Aidas Markauskas, Martynas Asakavičius, Rūta Godliauskaitė ir Ignė Vyšniauskienė. Savo talentais džiugino Miglė Remeikaitė, Giedrė Guogytė, KTU studentų korporacija TauTiTo. Mokytojai, katechetai bei kunigai susitiko jiems skirtame seminare, kurį vedė ses. Viktorija Voidogaitė CC bei kitos Nukryžiuotojo Kristaus  kongregacijos seserys vienuolės.

Po sočių pietų, gausios ir informatyvios organizacijų mugės bei naujų žinių paskleidusių teminių susitikimų atėjo ir maldos bei giesmių laikas.Tuo metu, kai KTU studentų mokslinė draugija cheminėmis medžiagomis tamsų vandenį keitė skaidriu, išpažinčių laikas mainė jaunuolių širdis.

Šv. Mišios, vadovaujamos vyskupų – Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos bei LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininko vyskupo Dariaus Trijonio – bei jose giedojęs Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras buvo tikriausia dovana visai arkivyskupijos Jaunimo centro komandai, jos geriausiems draugams bei lauktiems renginio svečiams.

Gimtadienyje ir tortų skanavome, ir diskotekoje šokome, ir į atmintį renginio dainos žodžius įsidėjome: „Ar patikėtum, kad Dievas galėtų, tik Jis galėtų viską, ko trokšti, viską perkeisti naujai?“

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda,
už bendradarbiavimą dėkinga Kauno miesto savivaldybės inicijuojamai programai „Iniciatyvos Kaunui“