Gyva piligrimystė įvyko

Visus birželio šeštadienius papuošė kvietimas gyvai piligrimystei – pramankštinti kojas, užpildyti per karantiną susikaupusį gyvo bendravimo trūkumą bei apmąstyti savo pasirinkimus.

Kvietimo autorius – šv. Jonas Paulius II-asis, kurio 100-ąjį gimtadienį švenčiame šiais metais. Prisimename popiežiaus žodžius: „Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu“.

 

 

 

 

 

 

 

 


Birželio 27 d. pasiūlyti trys maršrutai, ir moksleivius, ir studentus, ir pašaukimo ieškančius atvedę į Šiluvą. Žygiavome, gėrėjomės gamta ir kompasus sukome link ten, kur savo pėdomis akmenį lietė Dievo Motina, prašiusi nustoti „arti“ savo gyvenimuose prasmės stokojančias vagas ir naujai atsigręžti į Jos mylimąjį Sūnų.

Lyduvėnuose startavę 100 moksleivių, kartu su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda, susipažino su gide Ligita Mitkevičiene, atskleidusia įdomiausius faktus apie Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią bei ilgiausią, ir aukščiausią Lietuvos tiltą. Karštame ir dulkėtame kelyje skambėjo pažinties šypsniai, garbinimo bei dėkojimo giesmės, atviri, ir drąsinantys liudijimai. Vienas jų Eglės Mockutės. Daug metų greta svajonės būti kare mergina nešiojosi baimę. Ir tik į kasdienę kelionę pasikvietusi Pakeleivį, išdrįso leistis ilgamečio troškimo link. „Abejonės apninka visus ir dažnai, bet labai padeda kai žinai jog esi mylimas. Prašykite ir melskite, kad Dievas parodytų koks tai jausmas“,– apie iššūkius ir kario kasdienybę su Dievu liudijo Eglė.

Moksleiviai, žygio pabaigoje, sutartinai dalinosi, kad brangiausia šiame, 17 kilometrų nuotykyje, buvo mažyčių karoliukų paieška. Pastarieji gulė šalia vienas kito ir virto asmeniniais maldos vėriniais. Mažuosius rožinius, kaip ir savo artimus žmones, jaunuoliai panešėjo ir Kryžiaus kelio stotyse.

Ties Šiaulės kalnu startavo pašaukimo ieškantys 35 piligrimai. Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados komandos lydimi pakeliui klausėsi impulsų apie Dievo meilę, sekimą Kristumi bei ameninius pasirinkimus. Dvidešimt dviejuose nueituose kilometruose ypatingi gamtos vaizdai, bendrystė ir tyla.

Kauno akademinės sielovados komanda ir 40 studentų gyvąją kelionę pradėjo Betygaloje, pažintimi su Šv. Mikalojaus bažnyčia. „Šventovės ieškokite savyje“,– piligrimus drąsino bei laimino klebonas kunigas Romualdas Ramašauskas. Kartu su studentais žygiavo Tiberiados broliai Frederikas ir Jonas bei KTU, ir MRU kapelionas kunigas Petras Pich. Kelyje brolis Frederikas pasidalino apie tai, kas yra piligrimystė, o brolis Jonas, pasakodamas apie mokinius iš Emauso, kvietė Kristų pastebėti jau šiandien.

Vilniaus universiteto studentė Milda Šimukonytė dalinasi: „Visada sau kartoju, kad nepaisant to jog nuolat ateities perspektyvoje prisižymime sau atskaitos taškų, visas gyvenimas yra pakeliui. Turbūt todėl ėjimas savaime man yra gražus priminimas ar net maldos forma. Kai džiaugsmą teikia paprasti pokalbiai ir šilti šypsniai, kai gali nutilti ir įsiklausyti, kai apima nuovargis ir norėtųsi sakyti daugiau nebepajėgsiu, bet mintyse sukasi visos prabėgusios ir auginusios bejėgystės akimirkos – kiekvienas mažas žingsnis yra pakeliui į Tėvo glėbį.“

Visi piligrimai, patyrę lietuviškos gamtos grožį, kvepiančius laukus bei miškus, o ir paskutiniuosius kilometrus gaivinusį gausų lietų, pasiekė Šiluvą. Čia, kartu su naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu šventė eucharistiją ir meldė: „Viešpatie, duok ugnies! Uždek širdį imti kryžių. Imti kryžių – tai daryti sprendimą, priimti iššūkį, atlikti atidėliotą darbą“.

Fotografijos: Agnietė Čisler