Gruodžio mėnesio šlovinimo vakaras

ŠLOVINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE

Gruodžio 13 d. įpusėjant adventui susitikome melstis ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vykusiame maldos ir giesmių vakare. Maldą vedė grupė „Iš nieko“, Matas Kaunietis ir Jovita Balsienė. Visi, kas norėjo, turėjo galimybę švęsti sutaikinimo sakramentą – už tai esame dėkingi KAJC kapelionui kunigui Liutaurui Vileniškiui ir kunigui Emiliui Vasiliauskui. Užtarimo malda meldėsi katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai, dvasinių pokalbių tarnystėje ištikimai tarnavo sesuo Inga Rukaitė FMA. Džiaugiamės ir dėkojame už kiekvieną, kuris atėjo, meldėsi, tarnavo.

Kitas šlovinimo vakaras įvyks 2019 m. sausio 17 d.