Gegužės mėnesio „Gilyn“

Kauno arkivyskupijos jaunimo centre kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį vyko diskusijų vakarai: „Gilyn“. Jie buvo skirti visiems norintiems pagilinti žinias į Katalikų Bažnyčios mokymą. Kalbėjome, diskutavome ieškodami atsakymų įvairiomis temomis: ekologija, mariologija, religinis sinkretizmas, personalistinė antropologija.

Net nepajutom kaip įvyko paskutinis šio sezono „Gilyn“ vakaras. Kartu su kun. Emiliu Vasiliausku kalbėjome apie Evangelizaciją, apie tai kaip kasdien galima liudyti savo tikėjimą. Kaip nebijoti ir skelbti Dievo meilę kiekvienam darbais ir kaip tai paliudyti žodžiu.

Dėkojame visiems diskusijų vakarų pranešėjams, skyrusiems savo laiko ir noro pasidalinti, bei visiems dalyviams, kuriesm įdomu sužinoti vis daugiau.